DĚKUJEME ZA VAŠI REZERVACI DO MEXIKA

VAŠE REZERVACE PROBĚHLA V POŘÁDKU, DRŽÍME VÁM MÍSTO!

Zde najdete zpracované pasové a vízové požadavky při cestě do Mexika.

Zatím co vy můžete prozkoumat tyto informace k cestování, my pro vás připravujeme e-mail s podklady, který vám dorazí během několika dnů.

Budeme od vás potřebovat jméno dle cestovního dokladu, datum narození, číslo pasu, trvalé bydliště a korespondenční adresu. Také vám zašleme nabídku cestovního pojištění.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici na telefonním čísle: 737 259 119 nebo mi můžete poslat dotaz e-mailem na: iva@projektyproradost.cz.

Užijte si přípravu a plánováním vaší cesty do Mexika.

PASOVÉ A VÍZOVÉ POŽADAVKY PŘI CESTĚ DO MEXIKA:

Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuječeským občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

MEXIKO - TURISTICKÁ VÍZA LGEV - pro pobyty v Mexiku do 180 dní pobytu

●  Podle „LGEV“ jsou turisté, kteří nebudou v Mexiku výdělečně činní, v zákoně zahrnuti pod názvem

„Návštěvník bez povolení vykonávat výdělečnou činnost“. Zákon stanovuje, že každá osoba, která

nebude výdělečně činná, může zůstat na území Mexika až po dobu 180 dnů.
●  V případě, kdy cizinec neprovozuje žádnou výdělečnou činnost, ale jeho pobyt v Mexiku bude delší

než 180 dní, může požádat o vízum dočasného rezidenta na nejbližším Velvyslanectví nebo Konzulátu Mexika (tzn. musí za tím účelem vycestovat z Mexika) v souladu s požadavky uvedenými v části nazvané „Trámite 5“ shora uvedené instrukce pro vydávání víz Ministerstva vnitra a zahraničních věcí „LGEV“.
●  V souhrnu řečeno, občan ČR a držitel platného cestovního pasu či cestovního průkazu, může vstoupit na území Spojených států mexických bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 180 dnů ode dne vstupu, pokud se nejedná o výdělečnou činnost.

CESTOVNÍ DOKLADY

K cestě do Mexika jsou občané ČR povinni mít cestovní pas ČR, platný minimálně 6 měsíců po návratu do České republiky. Na rychlopas /tzv. expresní/ není možné do Mexika vycestovat.

POŽADOVANÉ ZDRAVOTNÍ DOKLADY A OČKOVÁNÍ:

●  Povinné očkování
●  Žádné není.

DOPORUČENÉ OČKOVÁNÍ:
●  Rutinní očkování – než odjedete do Mexika, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
●  Hepatitida A – doporučuje se všem cestovatelům. Vyšší riziko nákazy je zejména v oblastech s nižší hygienou, raději se proto vyhněte pití nebalené vody.
●  Hepatitida B – vakcinace se doporučuje osobám, jež budou v Mexiku pobývat delší dobu. K nákaze může dojít při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či v případělékařského zákroku ve zdravotnickém zařízení se špatným hygienickým standardem.
●  Břišní tyfus - očkovány by měly být všechny osoby, jimž nebyly protilátky aplikovány během posledních tří let. Onemocnět břišním tyfem můžete mimo jiné po požití kontaminované vody či jídla.
●  Vzteklina - doporučuje se pouze těm cestovatelům, jež v průběhu pobytu přijdou do styku s potencionálně infikovanou zvěří.
●  Malárie- Hrozba nákazy malárií je aktuální pouze v turisticky nepříliš oblíbených oblastech – jedná se zejména o území při hranicích s Guatemalou a se státem Belize.

Organizátor pobytu

Případné dotazy k cestě mi můžete poslat na mail nebo mi přímo zavolejte. Žádný dotaz není špatný!  Tel: + 420 737 259 119 

Cestovní agentura Projekty pro radost s.r.o., 

Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 Hostivař

IČO: 040 98 684, iva@projektyproradost.cz

Iva Bernát Votavová - zakladatelka a jednatelka