FAKULTATIVNÍ VÝLETY

1. CELODENNÍ VÝLET

TULUM & COBA & MAYOVÉ OČISTNÝ RITUÁL OD ŠAMANA

Ranní odjezd do bývalého mayského přístavu TULUM, který Vás nadchne svou krásou. Hlavní pyramida „El Castillo” kdysi sloužila Mayům jako maják, aby poznali, kudy bezpečně vplout do města skrz korálovou bariéru, která je po té australské největší na světě! Z města se vyvážel převážně med, proto patron města a včel ,,Dios Descendiente” má v hlavním reliéfu tvar, který trochu připomíná včelu. Budete obdivovat Chrám Větru, který v období silných hurikánů sloužil jako alarm a nahlédnete do Domu Cenotu, který sloužíval jako úkryt. Krátká zastávka u domu panovníka Halache Uinika a pokračování k Chrámu Fresek, kde staří Mayové vryli navždy do kamene příběh ze své mytologie o stvoření světa.  

Po lahodném typickém obědě vstoupíme do staré COBY, toto město bylo vybudováno několik století před naším letopočtem a vylidnilo se až okolo 15. století n.l. Vystoupáme 120 schodů vedoucích do chrámu na pyramidě ,,Nohoch Mul”, která je se svými 42 metry nejvyšší na Yucatánu a zároveň nejvyšší mayskou pyramidou v Mexiku. Pozastavíme se u jedné z nejzachovalejších kamenných stél znázorňující nejmocnějšího panovníka Coby v celé jeho kráse. 

Na závěr nás čeká návštěva jedné z Mayských komunit ve vesničce, kde se seznámíme se životem dnešních Mayů. Šaman nám provede očistný rituál a děti předvedou něco ze svého folkloru. 

Cena zahrnuje soukromou dopravu v minibuse, vstup do areálů Coba a Tulum, bufetový oběd bez nápojů, českého průvodce žijícího dlouhodobě v Mexiku. 

CENA VÝLETU: 129 USD / OSOBA 

2. CELODENNÍ VÝLET 

CHICHÉN ITZÁ & CENOTE IK-KIL

Ranní odjezd do jednoho z nejvýznamnejších mayských sídel v Mexiku, CHICHÉN ITZÁ. Je to 7. div světa, chráněný Unescem. Nejvýraznější stavbou tohoto významného místa je bezpochyby KUKULKÁNOVA PYRAMIDA, mohutná čtyřboká stavba se svým symbolickým schodištěm tyčícím se uprostřed rozlehlého prostranství. Kukulkánova Pyramida nazývaná španělsky „El Castillo” je zasvěcena hlavnímu božstvu, Opeřenému Hadu Kukulkánovi, jenž je mayským ekvivalentem středomexického Quetzalcoatla. Stavba dokazuje vysokou úroveň mayské astronomie a matematiky. 

Stejně pozoruhodná je OBSERVATOŘ „EL CARACOL”, kruhová stavba s točitým schodištěm a zbytky kupole, zvenčí zdobená četnými „ocásky“ božského hada. Prohlídka pokračuje k CHRÁMU VÁLEČNÍKŮ, na jehož plošině opět stojí dvojice sloupů představujících ocasy Opeřeného Hada a mezi nimi poněkud ponurá socha, oltář božského posla Chac Moola. Hrubě vytesaná pololežící postava drží v klíně misku, kam se podle legend odkládalo ještě bijící srdce obětí, jež měly usmířit boha. Morbidních míst je v Chichén Itzá ještě několik.

Nejnápadnější je Stěna lebek TZOMPANTLI, rozsáhlá kamenná plošina, jejíž stěny jsou ozdobeny stovkami šklebících se lebek pobitých a obětovaných nepřátel. Další zastávkou bude HŘIŠTĚ NA PELOTU, kde dvě sedmičlenná mužstva doslova bojovala o život. Častým vyvrcholením hry pelota, jejímž cílem bylo odrazit těžkou kaučukovou kouli tak, aby proletěla vysoko umístěným kamenným kruhem, bylo obětování poraženého mužstva.

Dále budeme pokračovat k POSVÁTNÉMU CENOTU. Zvláštností je, že k této přirozené studni vede cesta přímo od chrámového centra, zatímco k ostatním podobným zásobárnám vody žádné chodníky nevedou. Teprve potápěči odhalili tajemství Cenotu, který tu sloužil jako obětiště k poctě boha deště Tlaloka.

Krátký přesun k jednomu z CENOTE IK-KIL, které se hojně na Yucatánu vyskytují a které v minulosti Mayům sloužily jako jediné zdroje pitné vody. Privilegiem elity byla rituální očistná koupel v těchto křišťálových podzemních vodách, dnes je koupání výsadou turistů.

Po osvěžující koupeli a lahodném obědě návrat do hotelu, po cestě krátká zastávka v koloniálním městě ze XVI. století VALLADOLID, které zde vybudovali španělští konkvistadoři. V osobním volnu doporučujeme nahlédnout do kostela sv. Serváce, anebo navštívit první patro městské radnice s vyhlídkou na město.

Cena zahrnuje soukromou dopravu v minibuse, vstup do areálu Chichén Itzá, vstup do  Cenote, bufetový oběd bez nápojů a českého průvodce žijícího dlohodobě v Mexiku.

CENA VÝLETU: 129 USD / OSOBA 

3. OSTROV ISLA ISLA CONTOY A  ISLA MUJEROS

Ranní odjezd do malého přístavu v Puerto Juarez, odkud vyplujeme katamaránem na jeden z nejkrásnějších panenských ostrůvků v Karibiku. Na tento ostrůvek je povolená denní návštěvnost 200 lidí, proto se doporučuje včasná rezervace. Na ostrůvku hnízdí chráněné fregaty, spousta dalších ptáků, několik krokodýlů a útočiště si zde našli také růžoví ráčci.

Po relaxu na ostrově vás čeká plavba v katamaránu (ca 50 min) na OSTROV ISLA MUJEROS. Osobní volno v přístavu, kde je možno zakoupit spoustu ručně vyráběných suvenýrů, od hamak, tašek po oblečení a bižuterii. Čas k posezení v některém z místních hudebních barů a vychutnání si čerstvě chlazeného kokosu. Návrat do přístavu v Puerto Juarez, odkud jsou organizovány transfery do destinací (Cancún hotelová zóna, Playa del Carmen a Mayská 

CENA VÝLETU: 129 USD / OSOBA 

VÝLET ZAHRNUJE: transfery, plavbu v katamaránu, oběd a nápoje, českého průvodce. Cena nezahrnuje spropitné pro řidiče, 3 USD za osobu a malé občerstvení v ceně 10 USD.

4. RÍO LAGARTOS & PLAMEŇÁCI V LAS COLORADAS, celodenní výlet

Ranní odjezd do malé rybářské vesničky, RÍO LAGARTOS, jejíž název by se dal přeložit ,,Krokodýlí řeka”, což napovídá, že v oblasti se vyskytují krokodýli. Po příjezdu do vesnice nastoupíme do malých člunů a vydáme se vstříc dobrodružství. Mezi mangrovými porosty natrefíme nejen na odpočívající krokodýly a další plazy, ale také na spoustu druhů ptáků hnízdících právě v této oblasti bohaté na potravu. Natrefíme na spoustu druhů volavek, pelikány, ledňáčky, mořské orly a další. V kalných vodách se vyskytují některé prehistorické druhy korýšů, krevety a spousta ryb. V oblasti se nacházejí solné doly, díky vysoké koncentraci v lagunách se zde hojně vyskytuje ,,artemia salina”, která je součástí jídelníčku plameňáků. Budeme mít jedinečnou možnost bahenní masky s blahodárnými omlazujícími účinky!

DRUHÁ ČÁST VÝLETU – PLAMEŇÁCI V LAS COLORADAS

Soubor růžových lagun, ve kterých se vyskytují plameňáci. Této barvě vděčí vysoké koncentraci soli v kombinaci s různými mikroorganismy a slunečnímu svitu, za kterého různě mění odstíny barev, od zelené, přes oranžovou až po sytě růžovou.

CENA VÝLETU: 139 USD / OSOBA

CENA ZAHRNUJE: soukromou dopravu v minibuse (min. 4 PAX), vstup do rezervace + oběd bez nápojů, výlet ve člunu a českého průvodce. Cena nezahrnuje spropitné pro řidiče, 3 USD za osobu a nápoje u oběda.